Human ResourcesArbeidsrecht en HR zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tijdens mijn werkervaring als (arbeidsrecht) jurist heb ik altijd veel samengewerkt met afdelingen HR. Niet altijd over problemen of conflicten maar ook als sparringpartner over de vele onderwerpen binnen HR. Juist om problemen of conflicten te voorkomen en om een professioneel HR beleid neer te zetten. Ik lever een toegevoegde waarde voor de lange termijn en denk verder dan een individueel conflict.


Een greep uit mogelijke onderwerpen:

  • Voldoen de arbeidsovereenkomsten en reglementen aan de Wet transparante arbeidsvoorwaarden die geldt sinds 1 augustus 2022?
  • Welke werknemers hebben recht op een transitievergoeding?
  • Hoe kan een HR afdeling maatregelen treffen om seksueel overschrijdend gedrag te voorkomen en aanpakken?
  • Is een protocol bij ongewenst gedrag noodzakelijk?
  • Welke opzegtermijnen en aanzegtermijnen gelden?
  • Bestaat er sinds COVID-19 een recht op thuiswerken?
  • Een medewerker gaat ziek uit dienst, en dan?

Dit zijn een aantal voorbeelden van vragen die op een HR afdeling voor kunnen komen. Vragen die wellicht nog niet noodzaken tot het inschakelen van juridisch advies maar wel beantwoord moeten worden. Ik ben een sparringpartner van directie en/of HR om de juridische basis te geven en van gedachten te wisselen over de talloze onderwerpen binnen HR. Neem vrijblijvend contact met me op om de mogelijkheden binnen jouw organisatie te bespreken.