IntegriteitDe vertrouwenspersoon integriteit ondersteunt degene die een melding wil doen van het vermoeden van niet integer handelen in de organisatie. Het gaat dan over een misstand, zoals een schending van wetten of regels, of een handelen waarbij het goed functioneren van de organisatie, de veiligheid van personen, of het milieu in het geding is. 


Volgens de Wet Huis voor klokkenluiders moeten bedrijven bij wie in de regel ten minste vijftig personen werkzaam zijn een procedure vaststellen voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie. Daarnaast moet er een adviseur zijn die in vertrouwen geraadpleegd kan worden. Vaak wordt deze adviseursrol gecombineerd met die van vertrouwenspersoon ongewenst gedrag.