Ongewenst gedragEen veilige werkomgeving betekent dat er ruimte is om ongewenst gedrag of ongewenste omgangsvormen, bespreekbaar te maken, bij voorkeur met een (extern) vertrouwenspersoon. Ongewenst gedrag kan bestaan uit intimidatie, pesten, agressie, discriminatie of seksuele overschrijdend gedrag.


Als vertrouwenspersoon heb ik een geheimhoudingsplicht en ga ik altijd vertrouwelijk om met de informatie van medewerkers. Ik handel naar de gedragscode van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Mijn taken als vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:


  • Medewerkers voorlichten en informeren over de werkwijze van de vertrouwenspersoon;
  • Medewerkers die ongewenst gedrag ervaren opvangen, adviseren en begeleiden bij het verwerkingsproces;
  • Nagaan of het probleem in een informele sfeer op te lossen is;
  • Getroffen medewerkers informeren en over andere oplossingsmogelijkheden, zoals een klachtenprocedure;
  • Desgewenst getroffen medewerkers begeleiden bij het aan de orde stellen van de zaak bij een klachtencommissie of de directie van de onderneming;
  • Doorverwijzing naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een bedrijfsarts of mediator;
  • Het management adviseren over het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag;
  • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.